Privacyverklaring Woodstock’69

Deze privacyverklaring is opgesteld vanuit Woodstock’69. Hierin vind uw alle bepalingen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Woodstock’69 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Woodstock’69, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Woodstock’69 verstrekt. Woodstock’69 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer (voor specifieke zaken)
  • Uw leeftijd
  • IP-adres

Waarom Woodstock’69 deze nodig heeft

Woodstock’69 verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Verder maakt de website (www.woodstock69.nl) van Woodstock’69 gebruik van cookies die worden gebruikt voor social media marketing die de gebruikservaring optimaliseren.

Hoe lang Woodstock’69 gegevens bewaard

Woodstock’69 verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden nooit langer dan een jaar bewaard indien er geen andere afspraken omtrent het bewaren worden gemaakt met wederzijds goedvinden.

Delen met anderen

Woodstock’69 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Woodstock’69 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Woodstock’69 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Woodstock’69 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Woodstock’69 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Woodstock’69 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Woodstock’69 heeft hier geen invloed op.

Woodstock’69 heeft Google toestemming gegeven om via Woodstock’69 verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar koene@woodstock69.nl. Woodstock’69 zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Woodstock’69 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Woodstock’69 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Woodstock’69 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Woodstock’69 op via koene@woodstock69.nl. www.woodstock69.nl is een website van Woodstock’69. Woodstock’69 is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 119, 2060 AC Bloemendaal, The Netherlands

Vestigingsadres: Zeeweg 94 (tent 7), 2051 EC Bloemendaal aan Zee, The Netherlands

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68451334

Telefoonnummer: +31 (0) 6 41820985

Emailadres: koene@woodstock69.nl

Woodstock69